Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések

 

1.1. A www.eorigo.hu online webáruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) a:

 

Szofthardver Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1165 Budapest, Olga u. 28. fszt. 3.

cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság Cg. 01-09-281330

adószám: 25544497-2-42

bankszámlaszám: Budapest Bank 10102237-79264600-01004001

 

a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Üzemeltető" üzemelteti.

 

Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.eorigo.hu/content/3-aszf és letölthető az alábbi linkről.

 

1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának levelezési elérhetősége:

Cím: 1165 Budapest, Olga u. 28. fszt. 3.

 

1.3. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának telefonszáma és email címe:

 Telefon: 06 (20) 450-9401

E-mail: info@eorigo.hu

 

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége munkanapokon:

hétfőtől péntekig: 09:00-17:00

 

1.4. A Webáruházban történő vásárlással a Szolgáltató és a Webáruház szolgáltatásait igénybe vevő (a továbbiakban: „vevő”, „vásárló” vagy „felhasználó”) között a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) rendelkezéseinek megfelelő szerződés jön létre.

 

1.5. A vevők, mint a Webáruház használói kötelesek elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben vevő a jelen ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a weboldalt nem használhatja, a Webáruházban megrendelést nem adhat le, illetőleg nem vásárolhat. A vevő a Webáruházban adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait az Szolgáltató a jogszabályi előírásoknak és hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje.

 

1.6. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A változás a Webáruház weblapján történt megjelenés időpontjától hatályos. Azon vevők, akik nem értenek egyet a szabályok módosulásával, nem jogosultak a továbbiakban vásárlásra. A változtatások a már megkötött szerződéseket (így a visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

2. A szolgáltatás igénybevétele

 

2.1. A megrendelések leadása kizárólag a Webáruházban kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül a http://www.eorigo.hu oldalon lehetségesek.

 

2.2. A megrendelések leadása előtt a vevő köteles megadni a Webáruház megfelelő oldalain azon személyes adatait, melyek a vásárlás és a megrendelt termékek kiszállíthatása miatt feltétlenül szükségesek. A megrendelés leadása előtt a vevő legalább az alábbi adatok megadására köteles:

- vevő neve,

- pontos számlázási cím,

- pontos szállítási cím,

- vevő email címe,

- vevő mobiltelefonszáma

- a csomag átvevőjének neve, telefonos elérhetősége,

- a megrendelni kívánt áru(k) pontos megnevezése és bruttó ellenértéke.

 

2.3. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton, e-mail útján küldi el a vevők részére, illetve teszi közzé weblapján jelen ÁSZF keretén belül.

 

2.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos feltételek esetén (bizonyos termékek, nagy rendelési érték, szokásoshoz képesti nagy mennyiség, stb.) a megrendelést csak és kizárólag egyedi írásbeli szerződés megkötése esetén teljesíti, mely esetben a vevőt tájékoztatja arról, hogy csak személyes megrendelést követően vagy írásbeli szerződés megkötését követően teljesít, a létrejött szerződés feltételei szerint. Ezen esetekben tehát egyáltalán nem jöhet létre szerződés a Webáruházban.

 

2.5. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vevő a személyes és szállítási adatok oldalán, továbbá a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató és a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan, hiányosan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség és az ezzel felmerült kár a vevőt terheli.

 

2.6. A Webáruházban történő vásárlás esetén – a 2.8. pontban foglalt kivétellel – szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vevő és a Szolgáltató között, amely jogviszonyra a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A vevő a megrendelés elküldésével a jelen ÁSZF és az adásvételi szerződés feltételeit elfogadja, továbbá kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződési nyilatkozatának megtétele, megrendelésének elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató és vevő között csak és kizárólag a Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozatával jön létre a szerződés, a megrendelés elküldésekor a Szolgáltató által generált automatikus email üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Szolgáltató felé történt továbbítását nyugtázza. A Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata hiányában a felek között nem jön létre szerződés. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól, a vevő nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni, a Szolgáltató pedig nem köteles teljesíteni. Felek elfogadják, hogy a fentiek szerint létrejövő szerződés - melyre a jelen ÁSZF rendelkezési irányadóak – magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, Szolgáltató a szerződéseket nem iktatja, azok utóbb nem hozzáférhetőek. A szerződésben, illetőleg az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország joga az irányadó, a szerződés nyelve a magyar.

 

Fogyasztónak minősülő vevő vásárlása esetén a Szolgáltató legkésőbb a termékek átadásával, kiszállításával együtt a jogszabály szerinti tartalmú visszaigazolást ad a szerződésről, amelyet teljesíthet a vevőnek történő elektronikus levél küldésével vagy a termékekhez küldött számlán történő feltüntetéssel. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy vevő minősül.

 

2.7. A vásárlás menete:

Felhasználó regisztráció nélkül kezdheti meg a vásárlást.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

 

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, egyszerűen folytatja a megrendelni kívánt termékek kosárba helyezését. A kosár megtekintése vásárlás során bármikor lehetséges, de felül az oldal jobb szélén található informatív ablakban mindig látható a kosár aktuális tartalma, ha a Felhasználó már terméket helyezett bele. Ha Felhasználó befejezte a megrendelni kívánt termékek kosárba helyezését, a „Kosár” gomb megnyomása után ellenőrizheti a kosár tartalmát. A kosár tételek mellett található „lomtár” ikonra kattintva törölhető a kosárba helyezett tétel.

Felhasználó miután megtekintette a kosár tartalmát, a rendelés folytatásához két lehetősége van:

-          létre hozhat egy személyes bejelentkezésű hozzáférést a webáruház-hoz, ezt a regisztrációs folyamattal érheti el („Fiók létrehozása” gomb megnyomásával). Ez esetben meg kell adnia személyes adatait és a szállítási címet, ahol a terméket átveszi.

-          vendég fiókkal vásárol („Vendég fizetés” gomb megnyomásával), ez esetben nem kell regisztrálnia magát a webáruházban, de meg kell adnia személyes adatait és a szállítási címet, ahol a terméket átveszi.

Felhasználó adatainak megadása során az oldalon minden csillaggal jelzett mezőt kötelezően ki kell töltenie. Ezek a kötelező mezők. Ha Felhasználó gazdasági szervezet képviseletében végzi a megrendelést, akkor a számla elkészítésének érdekében meg kell, hogy adja a gazdasági szervezet neve mellett annak adószámát és egy természetes személyt, akit a rendeléssel ügyintézése miatt kapcsolattartóként Szolgáltató bármikor elérhet.

 

Felhasználónak a Rendelés leadása során kötelezően meg kell adnia az átvétel és fizetés módját.

 

Az átvételi és fizetési módok a következők lehetnek:

-          Házhoz szállítás futárszolgálattal előre utalással, mely esetben a fizetés a megrendelt tételek és a feltüntetett szállítási módhoz tartozó szállítási díj egyösszegű előre történő banki átutalásával történhet meg.

 

-          Házhoz szállítás futárszolgálattal utánvétes fizetéssel, mely esetben a megrendelt tételek és a feltüntetett szállítási módhoz tartozó szállítási díj egyösszegű kizárólag készpénzben történő kifizetése a szállítást végző futárcég megbízottjánál történhet meg az áru átvétele során.

 

-          Házhoz szállítás a megrendeléstől számított 7 munkanapon belül (személyes kiszállítás), mely esetben a megrendelt tételek és a feltüntetett szállítási módhoz tartozó szállítási díj egyösszegű kizárólag készpénzben történő kifizetése a szállítást végző Szolgáltató megbízottjánál történhet meg az áru átvétele során. Ez a szállítási mód nem kiválasztható, csak Szolgáltató kezdeményezheti pl. egy akció keretén belül, így ez nem egy állandóan elérhető opció.

 

-          Személyes átvétel Budapest belterületén belül telefonon történő előre egyeztetés után, helyszínen történő készpénzes fizetéssel, Felhasználó személyazonosságát igazoló okmányok felmutatása mellett történhet, mely esetben Felhasználónak csak az áru vételárát kell megfizetnie, külön szállítási díjat nem.

 

200 000 Ft. összeg feletti rendelés esetén a Szolgáltató 30% előleg előreutalását kérheti Felhasználótól, melyről levélben tájékoztatja is. A levél magában foglalja Szolgáltató banki adatait illetve olyan azonosító elemet, amelyet Felhasználó az utalás során megadhat és ezzel Szolgáltató egyértelműen be tudja azonosítani.

 

Felhasználónak a Rendelési adatok megadása oldalon kötelezően meg kell adnia a Számlázási adatait. Fogyasztókra vonatkozó kötelező adatok: Számlázási név, Email cím, Mobil telefonszám, Irányítószám, Település, Lakcím, Szállítási cím.

Gazdasági szervezetekre vonatkozó kötelező adatok: Számlázási név, Adószám, Email cím, Mobil telefonszám, Irányítószám, Település, Lakcím, Kapcsolattartó neve, Szállítási cím.

Felhasználónak lehetősége van a Rendelési adatok megadása oldalon megjegyzést megadni. Ezt az informatív mezőt nem kötelező kitölteni, de az itt hozzáfűzött megjegyzés, a termék átvételét segítő hozzászólás itt tetszőlegesen megadható.

Felhasználónak kötelezően nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a webáruház szolgáltatási feltételeit. Ezeket a feltételeket az ÁSZF-ben tekintheti meg. Ha azokat magára kötelező érvényűnek elfogadja, a „Használati feltételek” alatt található check box vezérlőt egérkattintással be kell pipálnia. Ekkor jelennek meg a fizetési lehetőségek.

Felhasználó a számára kedvező fizetési illetve szállítási módozat kiválasztása után a webáruházban egy összegző oldalt tekinthet meg, melyen lehetősége van leellenőrizni a fizetendő összeg és a szállítás módját még egyszer.

A rendelés leadása a „Rendelés megerősítése” gomb használatával tehető meg. Felhasználó a rendelés leadása után email-ben értesítést kap a megadott címén Szolgáltatótól, melyben megtekintheti a rendelése tételeit, a fizetés részleteit, illetve banki átutalás választásánál az átutaláshoz szükséges referencia kódot, melyet az átutalása közlemény mezőjében köteles megadni. Ez alapján referencia kód alapján tudja Szolgáltató Felhasználó átutalását beazonosítani. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Amennyiben a webáruházban hiba, előre nem várt készlet hiány, vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A Kosár használata és megrendelés folyamat során Szolgáltató bruttó árakat használ, de természetesen az Áfa értékét is feltünteti a vásárlói kosárban.

Futárral történő kiszállítás esetén a csomag a számlát és a jótállási dokumentumot egyaránt tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 Személyes átvételnél Szolgáltató képviselője személyesen adja át Felhasználónak a számlát a jótállási dokumentummal együtt.

 

2.8. A fogyasztónak minősülő vevő által a Webáruházban vagy e-mailen leadott rendelésekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) rendelkezései irányadóak. A fogyasztónak minősülő vevő a Webáruházban vagy e-mail útján adja le megrendelését a megvásárolni kívánt termék, pontos nevének, bruttó árának. A fogyasztónak minősülő vevő személyes és szállítási adatainak megadása mellett nyilatkoznia kell, milyen formában szeretné a megrendelt terméke(ke)t átvenni.

 

2.9. Vásárlás előtt a vevőnek célszerű a Szolgáltatóval telefonon egyeztetni, hogy a megvásárolni kívánt termékből van-e szabad raktárkészlet. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. Vevő elfogadja, hogy ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a vételár visszafizetésén felül kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb kompenzációra.

 

2.10. A Webáruházban feltüntettet árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti általános forgalmi adó összegét. Azoknál a termékeknél ahol 0,- (nulla) Ft-os ár szerepel, azok az adott időpontban nem kaphatóak. Az ilyen termékek megrendelése nem érvényes, a 0,- Ft-os ár feltüntetés nem minősül ingyenes ajánlatnak. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

 

2.11. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra (pl. „1”,- Ft-os ár), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen esetekért sem a Webáruház sem a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Szolgáltató az ilyen helyzet felismerését követően tájékoztatja a vevőt.

 

2.12. A Szolgáltató a termékek leírását és technikai ismertetőit a gyártók által részére megadott adatok alapján jelenteti meg a Webáruházban, a termékekről fotót jelenít meg, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a termékek tulajdonságait, jellemzőit a gyártók hibásan adták meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

2.13. A Szolgáltató a ”Kapcsolat” menüpontban megjelölt elérhetőségeken az általa nyújtott szolgáltatásokról, értékesített termékekről, a Webáruház használatáról szívesen nyújt további tájékoztatást.

 

2.14. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, web szolgáltató által üzemeltetett web szolgáltatás leállásából, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

 

2.15. A Szolgáltató a vásárlás tekintetében létrejövő szerződés megkötéséig bármikor jogosult a szolgáltatásai feltételein változtatni. A Szolgáltató ajánlatain bármikor jogosult változtatni.

 

3. Szállítási és fizetési feltételek

 

3.1. Áruátvételi módok:

-       Házhoz szállítás futárszolgálattal előre utalással, mely esetben a fizetés a megrendelt tételek és a feltüntetett szállítási módhoz tartozó szállítási díj (990 Ft.-) egyösszegű előre történő banki átutalásával történhet meg.

 

-       Házhoz szállítás futárszolgálattal utánvétes fizetéssel, mely esetben a megrendelt tételek és a feltüntetett szállítási módhoz tartozó szállítási díj (1 990 Ft.-) egyösszegű kizárólag készpénzben történő kifizetése a szállítást végző futárcég megbízottjánál történhet meg az áru átvétele során.

 

-       Házhoz szállítás a megrendeléstől számított 7 munkanapon belül (személyes kiszállítás), mely esetben a megrendelt tételek szállítása Szolgáltató ajánlattételétől függ. Ez esetben a termékek és a szállítási díj egyösszegű kizárólag készpénzben történő kifizetése a szállítást végző Szolgáltató megbízottjánál történhet meg az áru átvétele során.

 

200 000 Ft. összeg feletti rendelés esetén a Szolgáltató 30% előleg előreutalását kérheti Felhasználótól, melyről levélben tájékoztatja is. A levél magában foglalja Szolgáltató banki adatait illetve olyan azonosító elemet, amelyet Felhasználó az utalás során megadhat és ezzel Szolgáltató egyértelműen be tudja azonosítani.

 

-        Személyes átvétel: kizárólag Budapest belterületén belül, legalább az átvétel előtt 24 órával történő előre egyeztetés után a helyszínhez legközelebb található kollégánknál történik

 

3.2. A Szolgáltató törekszik a szállítás leghamarabb történő teljesítésére. A készleten lévő termék házhozszállítása általában a megrendelés visszaigazolásától számított 3 napon belül történik. A rendelésre szállított termékek esetében a szállítási idő általában a visszaigazolástól számított 7 nap. A Szolgáltató által a Webáruházban feltüntetett kiszállítási határidők tájékoztató jellegűek, a készlettől függően ezen határidők változhatnak, így ezen tájékoztató szállítási határidőkhöz képest bekövetkező változásokért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A szokásos szállítási idő esetleges megnövekedése esetén a Szolgáltató igyekszik tájékoztatni a vevőt. A kiszállítás napközben történik, munkaidőben 09-17 óráig. A vevő köteles olyan szállítási címet megadni, ahol ezen időintervallumban elérhető.

 

3.3. Vevő a termékek vételárát az alábbi módokon egyenlítheti ki:

 

-    Utánvétes fizetéssel történő rendelés esetén a vételár és a szállítási díj a termék(ek) átvételekor készpénzben fizetendő.

-    A termékek személyes átvétele esetén a fizetés történhet készpénzben vagy interneten történő átutalással. Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja a vevőket, hogy az interneten történő átutalás esetén a termék csak abban az esetben vehető át, amennyiben annak vételára Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. A Budapest Bank Zrt. által vezetett számlaszámról történő utalás esetén az összeg azonnal jóváíródik a Szolgáltató bankszámlaszámán, egyéb magyarországi bankon keresztül történő internetes átutalás esetén a vételár jóváírása általában 4 órán belül történik meg banki munkanapokon.

-    Mind házhozszállítás, mind személyes átvétel esetén a fizetés történhet előre átutalással. Előre átutalás esetén a Szolgáltató a proforma számlát vagy más néven díjbekérőt email útján megküldi a vevő részére, a vevő pedig a termék(ek) vételárát előre, a szállítást megelőzően köteles Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Házhozszállítás esetén az előre utalandó számla a szállítási költséget is tartalmazza. Az átutaláskor a számla sorszámát, vagy a megrendelés számot minden esetben fel kell tüntetni a közlemény rovatban. A Szolgáltató csak és kizárólag a számlán szereplő vevő számlájáról történő átutalást fogadja el. A vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően vehetőek át a termékek, illetve a Szolgáltató a jóváírást követően gondoskodik a csomag elindításáról.

 

3.4. A házhozszállítás díjszabása:

 

Szállítási költség:

Gyors házhoz szállítás futárszolgálattal előre utalás esetén 5 kg súlyhatárig bruttó 990,- Ft.

Gyors házhoz szállítás futárszolgálattal utánvéttel 5 kg súlyhatárig bruttó 1 990,- Ft.

 

Az 5kg súlyt meghaladó, vagy a futárszolgálatnál külön díjazást igénylő csomagkörméretű küldemények esetén a Szolgáltató egyedi kiszállítási árat ad.

 

Külön csomagolási költség nem kerül a Szolgáltató által felszámításra.

 

3.5. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a vevő a futárnak nem tudja megfizetni, vagy az áru a vevőnek felróható okból nem adható át, a vevő köteles a Szolgáltatónak az áru rendelkezésre állításával (bruttó 4.000,- Ft csomagolási és adminisztrációs költség) és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni. Ez azokra a megrendelésekre is vonatkozik, ahol esetleg a kiszállítás díjtalan lenne. A visszaküldött csomagok visszaszállítási díja a vevőt terheli. Ilyen esetekben a csomag újraküldésére, kizárólag a termék vételárának és a szállítási díjnak a Szolgáltató részére történő átutalását követően van mód.

 

3.6. A vevőnek lehetősége van a rendelés lemondására a szállítási és rendelkezésre állítási költség megtérítése nélkül, amennyiben a lemondás legkésőbb a rendelésének e-mailen történő visszaigazolásakor és adatainak egyeztetésekor megtörténik.

 

3.7. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a vevőre a termék átvételével egyidejűleg száll át.

 

3.8. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Webáruház semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el, ez alól kivétel, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

 

4. Szavatosság, jótállás

 

4.1. Szolgáltató a termékekre a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatosságot és jótállást vállalja. Jótállási kötelezettség és termékszavatosság a Szolgáltatót kizárólag a fogyasztónak minősülő vevővel szemben terheli. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy vevő minősül.

 

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

 

4.2. Jótállás

 

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A fogyasztónak minősülő vevő jótállási igényét az eredeti jótállási jegy bemutatásával érvényesítheti. A fogyasztónak minősülő vevőnek lehetősége van arra, hogy a jótállás alapján kijavítási vagy csereigényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett szervizben érvényesítse. A fogyasztónak minősülő vevő közvetlenül a gyártótól (a termék előállítója és forgalmazója) is követelheti a kijavítást vagy a kicserélést. Amennyiben a termék gyártója a jogszabályokban meghatározottnál kedvezőbb szavatosságot és jótállást vállal, úgy ezen kedvezőbb jótállás és szavatosság feltételeiről és tartamáról a Szolgáltató a jótállási jegyen tájékoztatja a vevőt. A termék gyártója által vállalt, jogszabályban meghatározottnál kedvezőbb jótállás és szavatosság esetén az igényét a vevő közvetlenül a gyártó felé köteles érvényesíteni. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Fogyasztónak minősülő vevő részére történő hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az ott meghatározott, 10.000,- Ft eladási ár feletti új fogyasztási cikkekre, azok 10.000,- Ft eladási ár feletti tartozékaira és alkatrészeire (így pl. az akkumulátorra és a kijelzőre) a Szolgáltató jótállásra köteles, a jótállás időtartama 1 év.

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében meghatározott fogyasztási cikkek esetében ha a fogyasztónak minősülő vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Ha a termék hibája a vásárlás után a helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, nem jogtiszta szoftver használatának, helytelen tárolásnak, elemi kárnak, vagy egyéb külső tényezőknek – mint például szennyeződés, folyadékok, áramingadozások – tulajdonítható okokból keletkezett, az esetben a jótállási igény nem érvényesíthető.

 

A jótállási jegyen történő bármilyen javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét és a Szolgáltató jótállási kötelezettsége megszűnését vonja maga után.

 

Jótállási igény érvényesítése esetén a fogyasztónak minősülő vevőt a 4.3. pontban meghatározott jogok illetik meg.

 

4.3. Kellékszavatosság

 

 Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vevő a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igénye alapján a vevő - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vevő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

 A fogyasztónak nem minősülő vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A fogyasztónak minősülő vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni a Szolgáltatóval, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztónak minősülő vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban már a fogyasztónak minősülő vevő köteles bizonyítani, hogy a fogyasztónak minősülő vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

4.4. Termékszavatosság

 

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő vevő – választása szerint – a 4.3. pont szerinti kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igény keretében azonban a fogyasztónak minősülő vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. A fogyasztónak minősülő vevő termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak minősülő vevőnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

4.5. A fogyasztónak minősülő vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt, illetve kellékszavatossági és jótállási, valamint termékszavatossági és jótállási igényt  egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

5. Elállási jog és gyakorlásának feltételei

 

5.1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a Rendelet tartalmazza. A Rendelet értelmében az elállás joga csak és kizárólag a fogyasztónak minősülő vevőt illeti meg. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő természetes személy vevő minősül.

 

5.2. A Rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vevő vagy a vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; több termék vagy több tételből, darabból álló termék adásvételekor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vevő vagy a vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket vagy az utolsó tételt, darabot átveszi. Fogyasztónak minősülő vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

5.3. A Rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának vásárlása esetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta. A Rendelet ezen rendelkezése vonatkozik a gyárilag szoftverrel előtelepített termékek értékesítése esetére, így amennyiben a fogyasztónak minősülő vevő a termék csomagolását felbontja vagy a termékre gyárilag előtelepített szoftvert elindítja, az a szoftver csomagolása felbontásának minősül és ebben az esetben a vevő ezen termék vonatkozásában nem gyakorolhatja az elállási jogot. Szolgáltató ezért kifejezetten felhívja a fogyasztónak minősülő vevő figyelmét arra, hogy a gyárilag szoftverrel előtelepített termékek rendelése előtt ezen körülményt vegye figyelembe.

 

A Rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan előre nem gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztónak minősülő vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztónak minősülő vevő személyére szabtak.

 

5.4. Elállás esetén a fogyasztónak minősülő vevő a sértetlen terméket és a termékhez mellékelt minden kiegészítő terméket (pl. szoftver, kézikönyv, vezeték, dokumentáció, stb.) a számlával vagy annak másolatával együtt, saját költségén, megfelelő csomagolásban köteles visszaküldeni a Szolgáltató címére. Ha a fogyasztónak minősülő vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden részére átadott kiegészítő terméket, Szolgáltató a termék vételárát a hiányzó kiegészítő termékek árával csökkentetten fizeti vissza a vevőnek.

 

5.5. A Szolgáltató a Webáruházban kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a fogyasztónak minősülő vevő részére megtéríteni. A Szolgáltató követelheti a fogyasztónak minősülő vevőtől a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, továbbá azon értékcsökkenés és kár megtérítését, melyek a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból erednek.

 

5.6. A Rendeleten alapuló elállást indokolni nem kell. A Rendelet értelmében az egyértelmű, írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Írásbeli elállásnak kizárólag a telefax, e-mail útján vagy postai úton igazolhatóan megküldött elállás minősül. A fogyasztónak minősülő vevő elállási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező és a Webáruház honlapján közzétett elállási nyilatkozat-minta kitöltésével és megküldésével vagy az elállási jog gyakorlására vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megküldésével gyakorolhatja.

 

5.7. A visszaküldött termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásának költségei a vevőt terhelik. A fogyasztónak minősülő vevő a visszaküldendő terméket - jelen ÁSZF 5.4. pontjában részletezett kiegészítő termékekkel együtt - személyesen is jogosult visszavinni, ha erről Szolgáltatóval előtte telefonon egyezteti a helyszínt és időpontot, továbbá a Szolgáltató futárával visszaküldeni Szolgáltató címére. Utánvéttel, illetve egyéb postai szolgáltatás igénybevételével visszaküldött terméket a Szolgáltató nem vesz át, továbbá ha a fogyasztónak minősülő vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Amennyiben a vevő nem a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát, úgy a Szolgáltató a vételárat nem téríti vissza, azonban - előzetes egyeztetést követően - mód van a termék visszaküldésére a vevő részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vevőt terhelik.

 

5.8. A fogyasztónak minősülő vevő által jogszerűen gyakorolt elállás kézhezvételét követően a Szolgáltató írásban haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek az elállási nyilatkozat megérkezését. A vevő a terméket köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásának napjától, azaz az elállási nyilatkozat Szolgáltatóval történt közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni vagy személyesen visszavinni a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a fogyasztónak minősülő vevő által jogszerűen gyakorolt elállástól számított tizennégy (14) napon belül téríti vissza a fogyasztónak minősülő vevő által megfizetett teljes vételárat és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket azzal, hogy a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételárat és a költségek összegét, ameddig a fogyasztónak minősülő vevő a terméket vissza nem szolgáltatta vagy minden kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztónak minősülő vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

5.9. Amennyiben a vevő a Webáruházban minőségi hibás, sérült, vagy más módon csökkent minőségű terméket vásárol, mely állapotról a Szolgáltató a vevőt a megrendelés előtt tájékoztatta, úgy ezen hibára, sérülésre vagy csökkent minőségre hivatkozással a vevő a megrendeléstől nem állhat el, a létrejött szerződést nem jogosult felmondani, tekintettel arra, hogy a megrendelt termék ezen tulajdonságára a Szolgáltató a figyelmét felhívta és annak ismeretében döntött a megrendelésről.

 

6. A felelősség korlátozása, illetőleg kizárása

 

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

 

6.2. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

- A Webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Szolgáltató bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése vagy megsemmisülése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

 

6.3. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

 

6.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a vevőnél esetlegesen felmerülő károkért és elmaradt haszonért, valamint a vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

 

6.5. A vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a vevő kötelezettsége.

 

6.6. Vevő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

7. Hatály és módosítás

 

7.1. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosítást követően bármely szolgáltatás igénybevételével a felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

 

8. Vegyes rendelkezések

 

8.1. A Szolgáltató rendszere a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal, kivéve, amennyiben ehhez a vevő hozzájárult.

 

8.2. A Szolgáltató jogosult a vevők részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

 

8.3. A vevő a 8.1. pont, illetve a 8.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

 

8.4. A Szolgáltató tájékoztatja a vevőket, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

8.5. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató 1165 Budapest, Olga utca 28. fszt. 3. alatti ügyfélszolgálatán. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) eljárását is kezdeményezheti.